Category: религия

Category was added automatically. Read all entries about "религия".

Свети Димитър Бобошево - пета част

В тази част ще пусна линкове към галериите и текстовете на някои статии, които бих искал да не се загубят в нета.


от този сайт е снимка на църквата преди реставрация и план


Collapse )

 

 
Свети Димитър Бобошево - втора частCollapse )
+ Изволениемъ отца и поспешениемъ сина и съвършение святого духа, сей святи божественни храмъ святого и славного великомученика и мироточьца Христова Димитриа потруди и пописа отъ свода иеромонахъ Неофитъ съ синови си попа Димитромъ и Богданомъ. Прости ихъ Богъ. Аминъ. Въ лето 6996 (1488) въ царя Баязитъ бега. Обладающе сие хоры освещени епископъ киръ ЙаковъТрябва да се отбележи, че 1488 не е годината на построяване на църквата, а само на  повторното и изписване. На южната стена са открити останки от по стар стенописен слой, така, че е много вероятно самата църква да е отпреди осменското завоевание.
 
Над надписа традиционно се намира сцената на Успение богородично.  Отляво е обесването на Юда (на масата са тридесетте сребърника)


  А от дясно е тази сцена, която не знам какво представлява. Може би някой ще ме подсети.


  Под тях са сцени от житието на свети Димитър.

   Слугата му Нестор хвърля бореца Лай върху копия.  Убийството на Димитър.  А от двете страни на вратата, както обикновено са архангел Михаил и Константин и Елена.

                                 


По надлъжните стени имаме пояс от светци в цял ръст. На южната стена са света Петка, света Неделя, свети Димитър, свети Георги и свети Никола.  Патронът на църквата. "Димитър велик воевода"!
  На северната стена до Константин и Елена са светите безсребърници Козма и Дамян - лекари, които лекували пациентите си безплатно.


  А до тях е "Деисис".


   Христос, наречен "Цар на славата" и "Пантократор" на трон, заобиколен от Мария и Йоан Кръстител.


  Впрочем сравнявайки го с далеч по-хубавия Деисис в свети Петър и Павел в Търново, не можем да не забележим, че бобошевските стенописи са доста наивни и "невиртуозни". Но не по-малко очарователни от това.

Деисис от свети Петър и Павел - Търново

Трета част