?

Log in

No account? Create an account

Средновековните църкви в България


Previous Entry Поделиться Next Entry
Свети Никола Калотина
medchurches


Църквата Свети Никола в граничното село Калотина е един от малкото паметници на територията на днешна България, съхранили (за съжаление само частично) живописен ансамбъл от XIV век.Известна е главно с  интересни ктиторски портрети, особено с  двуцветната дреха на ктитора. Жалко, че стенописите са толкова зле запазени.До село Калотина /а не Калотино/ се стига по прочутия Via diagonalis, демек Пътя за Европа /през Белград/. Всеки знае това и си кара напред. И какво става - стига бариерата. И понеже не е тръгнал да емигрира, почва да се чуди къде ли е това село. Още повече, че то е на север от пътя според картата, а отбивка надясно няма... Стоп! Отбивка надясно няма, но има наляво. Около километър преди бариерата има едно стръмно невзрачно пътче от лявата страна! По него стигате до Калотина и почвате да питате, щото иначе не само до Цариград, но и до Свети Никола няма да стигнете. И така - какво да питате? Ами - Как се стига ДИВИНА МАХАЛА? - ще ви покажат - минава се под пътя, минава се река /мост в доста лошо състояние/ и веднага след моста - черен път наляво. Пише Border area. Влизате в Аrea-та и сте в Дивина махала. Диво местенце, с кокошки по пътя и т.н., но туристи има достатъчно често и местните хора са свикнали с тях. Ще ви упътят от кого да вземете ключа - един от дядовците, който и ще дойде с вас. Църквата е веднага след махалата. Малка е, невзрачна е. Ценното са стенописите. Еднокорабна сграда, с триъгълна отвън апсида.

Притвор с два входа откъм юг и запад към наоса. Или казано на разбираем български – от юг има врата, през която се влиза в малко преддверие,

а от него се влиза в основното помещение – наоса.

Сградата е изградена от грубо дялан камък, споен с хоросан. Размери 8.80х4.70 м. Вероятно е от 1331-1337 г. Отвън имало /обаче вече няма/ надпис - По желание на /Сина?/ и с извършването на Духа, иззида се и се изписа ....т/го/отец Ни/кола/ в дните на великия Йоан Алекса/ндър/. Има разни теории кои са ктиторите, надписите не са ясни и не са много запазени, но общо взето май е някой си Деян и съпругата му Владислава.  Това е тяхното изобржение на северната стена на притвора. Ако снимката ви се струва неясна - за съжаление повредата не е във вашия телевизор. Самият стенопис е полузаличен

Разчитанията на надписите са следните: " Приеми молбата .....на тебе свет... кти/тор/ /.../янана и неговата съпруга /.../лава и техните деца" "Представи се раба Божи Шуви ....... син на Радосл/а/в" Твърди се , че има два живописни слоя, от XIV и от XVI век, но всички изображения са в толкова лошо състояние, че не мога да разгранича нещата. Впрочем почти сигурен съм, че повечето изображения в притвора са от по- късните. В наоса има три реда стенописи /По-точно останки от стенописи/. Един с прави фигури, след това с медальони /сходни с тези от църквата в Балша/ и след това със сюжетни сцени. За съжаление църквата е стояла дълго без покрив и повечето изображения са много лошо съхранени. Днешната покривна конструкция няма нищо общо с оригиналната, която вероятно е била сводова. Пък и както се вижда и тя не е в добро състояние.

На http://www.znam.bg/com/action/logins случайно намерих това изображение,

за което се твърди, че е в Националния археологически музей. Възможно е там да има и други съхранени стенописи.
Като цяло не може да се каже, че църквата е много впечатляващо произведение на изкуството. Малка и очевидно провинциална. Като художествена стойност не може да се сравнява със също толкова малката съседна църква в Беренде. Но все пак толкова незначителен брой паметници имаме запазени от онова време, че просто не можем да си позволим дори те да остават под течащ покрив и защитени с някакво китайско катинарче. 

Сега започват по-интересните изображения:

Разбира се - първо ктиторите:Господинът с двуцветната дреханеговата съпругадететодоста по-добре запазената фигура на западната стена на притвора:За разлика от  "портретите" досега, тук можем да различим дори чертите на лицето икакто и на детето до нея:от останалите избражения в притвора интересно е избражението  на Христос над вратата на наоса:както и интересната сцена на мъченията на грешниците в ада над изхода:
  тук са мъченията вероятно на някоя блудница:а тук на някакъв нечестен воденичар, както е написано над него:
останалите изображения в преддверието са доста зле запазени.

следващата част е посветена на наоса на църквата.

ГАЛЕРИЯ

продължи към
втора част