Красимир Йовчев (medchurches) wrote,
Красимир Йовчев
medchurches

Categories:

Свети Георги Търново
Свети Георги не е от най-известните църкви на Търново. Няма славата на Св. 40 мъченици или на Свети Димитър, които са превърнати в задължителни за посещение от туристическите стада атракции. Не е дори като Св. Петър и Павел. Там туристически групи няма, но въпреки това си струва да я видите заради прекрасните и стенописи.
Самата църква е строена през 1616 върху основите на по-стара средновековна църква от ктитора кир Параскев и съпругата му Ирина. Еднокорабна, едноапсидна, с притвор от запад и полуцилиндричен свод. Запазеният гръцки надпис на западната стена на наоса над входа на притвора на църквата гласи:
   "Този божествен и пречист храм на светия преславен великомъченик Георги Победоносец беше издигнат и украсен чрез общото дело и усърдни работи и различните жертви на знатния господин Параскев и Ирина, по време на архиепископ Гавриил през годината 7124 /1616/. Беше започнат на 15 март и завършен на 20 май.

   Църквата се намира в подножието на Трапезица, на същата улица, на която е и Свети Димитър. Обявена е за "народна старина" през 1927 и за паметник на културата с национално значение през 1964. През 1975 г. е реставрирана.  По принцип е заключена, но ако помолите уредничката от Свети Петър и Павел тя ще ви заведе там и ще отключи. Реставрирана е, не е действаща. Стенописите са много хубави.


олтарът с апсидата

Успение Богородично с ктиторския надпис

старозаветната Троица

носенето на кръста

качване на кръста

Константин и Елена

изображение на Христос на тавана

   Сегашният вход на църквата е от юг. Вътре има притвор от запад, където има по-късна живопис /вероятно от около 1685 г./ в друг стил, доста по-примитивен.


следния текст е взет от сайта на Велико Търново

Църква "Св. Георги"Тази църква се намира под южния склон на хълма Трапезица, на десния бряг на р. Янтра. Тя е малка, еднокоробна, едноапсидна, с тесен притвор и полуцилиндричен свод.
Над входа към притвора е запазен ктиторски надпис със следното съдържание: " Този божествен и пречист храм на светия преславен Великомъченик Георги Победоносец беше издигнат и украсен чрез общото дело и усърдната работа и различните жертви на знатния господин Параскев и Ирина, по време на архиепископа Гавриил през годината 7124 (1616). Беше започнат на 15 март и беше завършен на 20 май." Около 1685 г. църквата претърпява частично преустройство, при което се подновява иконостасът и иконите и се преизписва притворът.
През ХІХ в. църквата е под покровителството на търновския табашки еснаф. Тук е заседавала лонджата на еснафа, до построяването на специална сграда.
  Стенописната украса на църквата е частично запазена. На източната стена освен традиционната композиция Божествена литургия и "Поклонение на жертвата", предизвикват интерес сцените "Гостоприемството на Авраам", "Съшествие на св.Дух".
  Срещуположната западна стена също е изцяло покрита с живопис. В първия регистър са представени в цял ръст светци. Над тях е разположена традиционната сцена "Успение Богородично", "Апостолите пред гроба на Богородица", както и две сцени от цикъла Страсти Христови. Най-горе, в извивката на свода, е представена композицията "Тайвната вечеря". По северната стена са запазени образите, предимно на светци-войни в цял ръст, както и медальонни фризове с допоясни изображения на светци.
По свода и южната стена стенописи не са запазени. В притвора на църквата се открояват сцените от цикъла Сътворение и голямата композиция Страшният съд върху източната му стена, както и сцени от цикъла с Христовите чудеса. Според последните изследвания тази живопис на църквата е работена от майстори, свързани с ателието на Пимен Зографски. Има следи от по-стара живопис, вероятно от средата на ХVІ в., но липсват цели изображения.
  Архитектурната реставрация и консервацията на църквата е осъществена по проект на арх. Б.Кузупов. Художествената реставрация е извършена от колектив, под ръководството на Д.Пешев и С.Русев.


  текст: Регионален исторически музей - Велико Търново


А този текст е от сайта, посветен на търновските църкви

Църквата "Св. Георги"
. Намира се под южния склон на Трапезица на деся бряг на р. Янтра. Тя е сравнително малка, еднокорабна, едноапсидна с тесен притвор и полуци-линдричен свод. Построена е през 1612 г. върху основите на средновековна църква от ктитора кир Параскев и съпругата му Ирина. Над входа на същинската част на църквата е запазен надпис на гръцки език: "Благочестивите Параскева и Ирина по време на Великотърновския митрополит Гаврил поправиха и преправиха този храм на великомъченик Георгия в 7120 г. от сътворението на света" (1612 г.).

     За по-стар градеж говори значителна част от каменната зидария на църквата, а дебелият зид между прeддверието и останалите помещения доказва първоначалното съществуване на купол, който не е възстановен при преустройството и. Към същия период се отнасят и откритите останки от стенописи от по-ранен живописен слой в притвора на съществуващата църква.
     Църквата "Св. Георги" повтаря архитектурния план на останалите средновековни църкви. Състои се от две помещения. По-голямото включва наоса и олтарната част, а по-малкото е женското отделение. Между тях има доста голямо преддверие.
Стенописите в църквата са дело на няколко майстори. В наоса живописецът показва образите фронтално, със застинали жестове. Цветовата гама е тъмна. Тук особено издържани са стенописите "Старозаветна троица" - на източната стена, "Успение Богородично" и "Тайната вечеря" - на западната стена и др. Някои от стенописите в наоса са с подчертана монументалност и уверен рисунък. В притвора живописецът използва по-светъл колорит, рисува образите с  по-подчертана одухотвореност, чувства се раздвиженост и творческа фантазия при композиционното изграждане. Тук особено характерни са композицията "Страшният съд" - представена в три хоризонтални пояса на източната стена, и "Сватбата на Кана Галилейска" - на западната стена. Много стенописни елементи в църквата "Св. Георги" са специфични и за декоративната украса на арбанашките църкви. Стенописите в църквата "Св. Георги" отразяват новите търсения на неизвестни майстори зографи и техните ученици през един период, служещ като преход към реалистичните тенденции на българската възрожденска живопис.
     През XIX в. църквата "Св. Георги" е под покровителството на търновския табашки еснаф. Тук е заседавала лонджата на еснафа до построяването на специална за целта сграда.
Реставрацията и консервацията на църквата, осъществена през периода 1968 -1971 г. по проект на арх. Боян Кузупов, оставя за поколенията един забележителен паметник на българското изобразително изкуство, интересен музее нобект в кв. "Асенов".

и за онези, които искат да разгледат повече и по-големи снимки е и тази


ГАЛЕРИЯ


статия от сайта на АрхангелЗа техниката на стенописите на църквата свети Георги във Велико Търново - статия от Младост Вълкова

Tags: Свети Георги, Търново
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment