?

Log in

No account? Create an account

Средновековните църкви в България


Previous Entry Поделиться Next Entry
Свети Георги Търново
medchurchesСвети Георги не е от най-известните църкви на Търново. Няма славата на Св. 40 мъченици или на Свети Димитър, които са превърнати в задължителни за посещение от туристическите стада атракции. Не е дори като Св. Петър и Павел. Там туристически групи няма, но въпреки това си струва да я видите заради прекрасните и стенописи.
Самата църква е строена през 1616 върху основите на по-стара средновековна църква от ктитора кир Параскев и съпругата му Ирина. Еднокорабна, едноапсидна, с притвор от запад и полуцилиндричен свод. Запазеният гръцки надпис на западната стена на наоса над входа на притвора на църквата гласи:
   "Този божествен и пречист храм на светия преславен великомъченик Георги Победоносец беше издигнат и украсен чрез общото дело и усърдни работи и различните жертви на знатния господин Параскев и Ирина, по време на архиепископ Гавриил през годината 7124 /1616/. Беше започнат на 15 март и завършен на 20 май.

   Църквата се намира в подножието на Трапезица, на същата улица, на която е и Свети Димитър. Обявена е за "народна старина" през 1927 и за паметник на културата с национално значение през 1964. През 1975 г. е реставрирана.  По принцип е заключена, но ако помолите уредничката от Свети Петър и Павел тя ще ви заведе там и ще отключи. Реставрирана е, не е действаща. Стенописите са много хубави.


олтарът с апсидата

Успение Богородично с ктиторския надпис

старозаветната Троица

носенето на кръста

качване на кръста

Константин и Елена

изображение на Христос на тавана

   Сегашният вход на църквата е от юг. Вътре има притвор от запад, където има по-късна живопис /вероятно от около 1685 г./ в друг стил, доста по-примитивен.


следния текст е взет от сайта на Велико Търново

Църква "Св. Георги"Тази църква се намира под южния склон на хълма Трапезица, на десния бряг на р. Янтра. Тя е малка, еднокоробна, едноапсидна, с тесен притвор и полуцилиндричен свод.
Над входа към притвора е запазен ктиторски надпис със следното съдържание: " Този божествен и пречист храм на светия преславен Великомъченик Георги Победоносец беше издигнат и украсен чрез общото дело и усърдната работа и различните жертви на знатния господин Параскев и Ирина, по време на архиепископа Гавриил през годината 7124 (1616). Беше започнат на 15 март и беше завършен на 20 май." Около 1685 г. църквата претърпява частично преустройство, при което се подновява иконостасът и иконите и се преизписва притворът.
През ХІХ в. църквата е под покровителството на търновския табашки еснаф. Тук е заседавала лонджата на еснафа, до построяването на специална сграда.
  Стенописната украса на църквата е частично запазена. На източната стена освен традиционната композиция Божествена литургия и "Поклонение на жертвата", предизвикват интерес сцените "Гостоприемството на Авраам", "Съшествие на св.Дух".
  Срещуположната западна стена също е изцяло покрита с живопис. В първия регистър са представени в цял ръст светци. Над тях е разположена традиционната сцена "Успение Богородично", "Апостолите пред гроба на Богородица", както и две сцени от цикъла Страсти Христови. Най-горе, в извивката на свода, е представена композицията "Тайвната вечеря". По северната стена са запазени образите, предимно на светци-войни в цял ръст, както и медальонни фризове с допоясни изображения на светци.
По свода и южната стена стенописи не са запазени. В притвора на църквата се открояват сцените от цикъла Сътворение и голямата композиция Страшният съд върху източната му стена, както и сцени от цикъла с Христовите чудеса. Според последните изследвания тази живопис на църквата е работена от майстори, свързани с ателието на Пимен Зографски. Има следи от по-стара живопис, вероятно от средата на ХVІ в., но липсват цели изображения.
  Архитектурната реставрация и консервацията на църквата е осъществена по проект на арх. Б.Кузупов. Художествената реставрация е извършена от колектив, под ръководството на Д.Пешев и С.Русев.


  текст: Регионален исторически музей - Велико Търново


А този текст е от сайта, посветен на търновските църкви

Църквата "Св. Георги"
. Намира се под южния склон на Трапезица на деся бряг на р. Янтра. Тя е сравнително малка, еднокорабна, едноапсидна с тесен притвор и полуци-линдричен свод. Построена е през 1612 г. върху основите на средновековна църква от ктитора кир Параскев и съпругата му Ирина. Над входа на същинската част на църквата е запазен надпис на гръцки език: "Благочестивите Параскева и Ирина по време на Великотърновския митрополит Гаврил поправиха и преправиха този храм на великомъченик Георгия в 7120 г. от сътворението на света" (1612 г.).

     За по-стар градеж говори значителна част от каменната зидария на църквата, а дебелият зид между прeддверието и останалите помещения доказва първоначалното съществуване на купол, който не е възстановен при преустройството и. Към същия период се отнасят и откритите останки от стенописи от по-ранен живописен слой в притвора на съществуващата църква.
     Църквата "Св. Георги" повтаря архитектурния план на останалите средновековни църкви. Състои се от две помещения. По-голямото включва наоса и олтарната част, а по-малкото е женското отделение. Между тях има доста голямо преддверие.
Стенописите в църквата са дело на няколко майстори. В наоса живописецът показва образите фронтално, със застинали жестове. Цветовата гама е тъмна. Тук особено издържани са стенописите "Старозаветна троица" - на източната стена, "Успение Богородично" и "Тайната вечеря" - на западната стена и др. Някои от стенописите в наоса са с подчертана монументалност и уверен рисунък. В притвора живописецът използва по-светъл колорит, рисува образите с  по-подчертана одухотвореност, чувства се раздвиженост и творческа фантазия при композиционното изграждане. Тук особено характерни са композицията "Страшният съд" - представена в три хоризонтални пояса на източната стена, и "Сватбата на Кана Галилейска" - на западната стена. Много стенописни елементи в църквата "Св. Георги" са специфични и за декоративната украса на арбанашките църкви. Стенописите в църквата "Св. Георги" отразяват новите търсения на неизвестни майстори зографи и техните ученици през един период, служещ като преход към реалистичните тенденции на българската възрожденска живопис.
     През XIX в. църквата "Св. Георги" е под покровителството на търновския табашки еснаф. Тук е заседавала лонджата на еснафа до построяването на специална за целта сграда.
Реставрацията и консервацията на църквата, осъществена през периода 1968 -1971 г. по проект на арх. Боян Кузупов, оставя за поколенията един забележителен паметник на българското изобразително изкуство, интересен музее нобект в кв. "Асенов".

и за онези, които искат да разгледат повече и по-големи снимки е и тази


ГАЛЕРИЯ


статия от сайта на АрхангелЗа техниката на стенописите на църквата свети Георги във Велико Търново - статия от Младост Вълкова  • 1
И на тази църква съм публикувал надписите. Зографите са провинциални гърци и са свързани с Кипър:

Stefanov, Pavel. On the Greek-Bulgarian Art Relations in the 17th Cеntury (Based on Material from St. George's Church in Veliko Tarnovo). - Etudes Balkaniques, 1992, № 1, 86-99.

  • 1