Красимир Йовчев (medchurches) wrote,
Красимир Йовчев
medchurches

Света Петка Вуково


 

Света Петка в село Вуково е една от най-чаровните църкви, които са запазени в България. При това, за разлика от много други, тя е напълно запазена, отлично реставрирана и в много добро състояние. При това дори е достатъчно известна.

Вуково се намира недалеч от Бобошево. Като излизате от Бобошево в посока Кюстендил много скоро след това отдясно се вижда метален мост над Струма. Завивате по него и след около три километра сте в селото.  Църквата е в едно дворче в самото му начало, от лявата страна на пътя.

Обикновено е заключена, но ключът е в къщата срещу нея. Помолете, ще ви отворят.

 

Както останалите църкви от периода, Света Петка е малка, но богато украсена. Според надписа над вратата е от 1598 г.

 

Стенописите са страхотни.
Доста добра статия има в уикипедия. Ще си позволя да я постна цялата, защото там често се вандалства, а тук ще остане.
 

Църквата е разположена на левия бряг на река Струма, в източната махала на село Вуково, община Бобошево.

Еднокорабна, едноапсидна църква, без притвор, с пиластри, образуващи плитка арка на западната фасада, с външни размери 8,10 Х 4,34 м. Сводът е полуцилиндричен. Излизащите на западната фасада анти и издадената апсида на източната стена раздвижват архитектурния обем. Полукръглата апсида е прорязана от малко, тясно прозорче. Градена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Цялата вътрешност е била изписана, а също и западната външна страна. Стенописите в църквата, доста добре и цялостно запазени се отличават с богата пластична култура и са ценно свидетелство за развитието на късносредновековната религиозна живопис в България и на Балканите. Църквата е построена през ХVІ в.

Стенописната декорация, както гласи ктиторският надпис върху западната стена на наоса, е изпълнена през 1598 г. със средствата на група заможни жители на селището. Декоративната система на стенописите е изградена от традиционни медальони с изображенията на Христос в свода, фризове от медальони с образи на пророци и светци, сцени и прави фигури на светители под аркада. Сред образите на светителите и мъчениците се намират едно от най-ранните засега изображения на Свети Сава Сръбски (предшествуващо значително късните му изображения от Възраждането), изображения на Свети Силвестър, папа Римски и на Свети Бонифаций, популярни за западнохристиянското изкуство. В декорацията на църквата се откриват редица детайли, свързани с влиянието на италианското изкуство — мустачките на някои от голобрадите войници, лица в профил в Предателството на Юда, рицарското знаменце върху копието на центуриона Лонгин от Разпятието, конникът в гръб от Кръстния ход и др. С широката си идейна програма, с майсторското изпълнение на стенописите, с приобщеността си към редица достижения на италианското ренесансово изкуство, живописта в „Света Петка" е сред най-добрите паметници на епохата.

Църквата е архитектурно-строителен паметник на културата (ДВ, бр.77/1968 г.) и художествен паметник на културата с национално значение (ДВ, бр.100/1969 г.).
 

ЛИТЕРАТУРА:
 

 • Grabar, Andre - La peinture religieuse en Bulgarie (Религиозната живопис в България), изд.: Libraire orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1928, 450 с.;
 • Протич, А. - Денационализиране и възраждане на нашето изкуство от 1393 до 1879 г. Сборник България 1000 г., София, 1930, с.198, 384 и 397;
 • Мавродинов, Никола - Изкуството на Българското Възраждане, София, 1957 г., с.262 и сл.;
 • Божков, А. - За някои забравени паметници на българската монументална живопис от ХVІ век. сп.Изкуство, 1964 г., кн.9/10, с.47 и сл.;
 • Василиев, Асен - Проучвания на изобразителните изкуства из някои селища по долината на Струма. - Известия на Института за изобразителни изкуства, VІІ, 1964 г., с.151 и сл.;
 • Панайотова, Д. - Църквата "Св.Петка" при с.Вуково. - Известия на Института за изобразителни изкуства, VІІІ, 1965 г., с.221-257;
 • Марди, В. - Бабикова - Научно мотивирано предложение за обявяване на църквата "Св.Петка" в с.Вуково, Кюстендилско за паметник на културата. София, 1968 г., Архив НИПК;
 • Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. - Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г., с.14;
 • Флорева, Елена - Средновековни стенописи Вуково/1598, София, 1987 г., изд."Български художник", 171 стр.;
 • Енциклопедичен речник КЮСТЕНДИЛ А-Я, София, 1988 г., изд.БАН., с.586;
 • Минчева, Калина - Църквата "Св.Петка" в с.Вуково, В : Църкви и манастири от Югозападна България през ХV- ХVІІ в., София, ЦСВП "Проф.Иван Дуйчев" към СУ"Св.Климент Охридски", 2007 г., с.35-37;
 • Заедно по свещените места на планината Осогово. Пътеводител, София, 2008 г., изд.РИМ - Кюстендил, печат.Дийор Принт ООД, с.106;
 • Стефанов, Павел. Фрескови надписи и графити във Вуково (1598). - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1989, № 1, 67-80.


 

ГАЛЕРИЯ


 

 

 

 

Tags: Вуково, Света Петка, стенописи
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments