Красимир Йовчев (medchurches) wrote,
Красимир Йовчев
medchurches

Categories:

Свети Димитър Бобошево - пета част

В тази част ще пусна линкове към галериите и текстовете на някои статии, които бих искал да не се загубят в нета.


от този сайт е снимка на църквата преди реставрация и план

.четвърта част

Храмът на манастира край село Бобошево, Дупнишко. Еднокорабна, едноапсидна сграда, построена вероятно през XV в. Стенописи от 1488г. Зографи: йеромонах Неофит, поп Димитър и синове, Богдан.

И накрая от
сайта на Икомос - разказ за реставрацията.

УКРЕПВАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВАТА „СВЕТИ ДИМИТЪР” В БОБОШЕВО

Проектът е финансиран от Фондация „А. Г. Левентис” и WMF – Robert Wilson Challenge
Главен проектант – арх. Христина Станева; художник-реставратор – Люба Красовска; конструктор – инж. Божидар Денчев
Изпълнител – „Реставрация 02” ООД

“Св. Димитър” е най-добре запазеният представител на типичните за Югозападна България късно-средновековни църкви – еднокорабна, едноабсидна, с полуцилиндричен свод и със стенописи, покриващи изцяло интериора и западната й фасада. Установени са два пласта стенописи, като тези от втория етап (1488 г.) представляват своебразни и изключително ценни произведения на живописното изкуство. Запазена е и конструкцията на иконостаса, чиито икони се съхраняват в галерията на храм-паметника „Александър Невски”. Църквата е архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

Състоянието на църквата очевидно още в началото на миналия век е било тревожно, тъй като през 1932 г. е правен опит за нейното укрепване – средновековната църква е почти изцяло „облечена” в нов градеж, а към западната фасада е пристроено преддверие. Тъй като тези неумели действия не спират, а дори ускоряват деструктивните процеси, през 80-те години на миналия век са изпълнени някои най-неотложни аварийни мерки и над църквата е изградено временно защитно покритие, но проблемът за трайното опазване на паметника остава открит.

Преди изпълнението на проекта конструктивното състояние сградата е вече изключително тежко. Оригиналният свод, в който се е появила голяма надлъжна пукнатина, е със силно нарушена геометрия и носимоспособност, огромните пукнатини между отделните стени, са прекъснали напълно конструктивната връзка между тях. Обезличен от късните градежи е и образът на сградата – единствено в източната фасада е запазена известна информация за оригиналната архитектура на средновековната църква.

Въпреки лошото състояние на сградата, стенописите са съхранени сравнително добре, включително и тези по западната фасада, която преди изграждането на преддверието векове наред е била изложена на атмосферните влияния. По-сериозните увреждания на живописния слой са причинени от деформацията на сградата, от постоянното въздействие на влагата, от някои по-късни мазилкови покрития и от повърхностно замърсяване. Най-тежко са поразени зоните на огромните пукнатини между стените и свода, както и в зенита на самия свод.

През 1998 г. Българският национален комитет на ИКОМОС изготвя и представя пред Фондация “А. Г. Левентис” предварителна Програма за спасяване на църквата „Св. Димитър” в Бобошево с молба за финансиране на нейното изпълнение. След консултации между Фондацията и WMF, двете организации решават да финансират съвместно проекта “Укрепване и архитектурна реставрация на църквата “Св. Димитър” в Бобошево” и през 2001 възлагат неговото изпълнение на БНК на ИКОМОС.

Основната цел на проекта е да се преодолее критичното състояние на църквата и да се ликвидира трайно опасността за нейния живот, да се изяви автентичният й архитектурен образ и да се осигурят задължителните условия за цялостна реставрация на стенописите и за пълноценно експониране на паметника.

Паралелно с изготвянето на проектите за укрепване и реставрация са извършени и необходимите подготвителни работи: фотограметрично заснемане на църквата и стенописите, геодезично заснемане на околния терен и фотозаснемане на целия обект (инж. Георги Хаджиев и колектив); укрепване и защита на стенописите по свода; монтиране върху вътрешното подпорно скеле на щитове от пресовани плоскости, които да поддържат отделните сектори на деформирания и разпукан свод; защита на фреските по стените на наоса и късното преддверие.

Изготвени са работни проекти за специалностите „Архитектура” (арх. Христина Станева), „Конструкции” (инж. Божидар Денчев), „Строително-консервационна технология” (Проф. Валентин Тодоров), „ВиК”, „Електроинсталация” и „Климатизация”.

Архитектурната реставрация на църквата е фокусирана върху идеята да се изяви максимално оригиналният образ на паметника, като се държи сметка за завареното състояние и за новите елементи, с които ще се осигури конструктивното укрепване на сградата. Отстранени са късните бетонови контрафорси и тухлената зидария около средновековния градеж; възстановени са нарушените фуги на зидовете; консервирани са запазените по южната и северната фасади видими дървени носещи елементи (вертикални и хоризонтални); възстановени са двата дъбови обтегача под свода и в тях са имплантирани метални обтегачи, представляващи части от новата укрепваща конструктивна система; отворите са оформени с дървена дограма и стилизирани железни решетки. По трите външни стени на късното преддверие върху съществуващия каменен цокъл е изграден дублиращ тухлен зид, като в горната си част двойните зидове са обхванати с общ стоманобетонен пояс. Таванът на преддверието получава нова конфигурация, която позволява по-добро експониране на средновековните стенописи по западната фасада на средновековната църква.

Технологичното укрепване, което има за цел да се консолидира градежът на свода, включва закотвяне на металните окачвачи в него, изпълнение на подсилена полимерна ивична замазка по повърхността на свода за по-добра връзка между отделните му фрагменти, запълване на пукнатините със специален разтвор.

Конструктивното укрепване си поставя за цел да осигури стабилитет и антисеизмична устойчивост на църквата съгласно действащите нормативи, при максимално запазване на автентичния й образ и особено – на стенописите. В укрепения свод са дълбоко имплантирани и закотвени метални пръти, с помощта на които той е „окачен” на монтираната над него нова метална покривна конструкция. Тя стъпва на четири метални колони, апликирани към северната и южната фасади, които пренасят целия товар до новите бетонови основи, излети около църквата. Над металната покривна конструкция е изпълнена дървена, върху която са положени хидроизолация и покритие от едноулучни керемиди.

Сложните операции по укрепването и спасяването на тази малка, полуразрушена църква, са извършени в името на нейните уникални стенописи – за да могат те да бъдат съхранени и експонирани в естествената си среда, да запазят своята автентична културно-историческа стойност и неповторимо очарование.

С изпълнението на инженерните системи (ВиК – инж. Иван Билбилов, Ел. – инж. Любомир Василев, ОВК – инж. Цвятко Кадийски) е постигнато радикално отстраняване на влагата и е изградена електроинсталацията (вътрешно и външно осветление, гръмоотвод). Поради недостиг на средства проектът за климатизация не е осъществен.

След приключване на основната част от работите, предвидени в този проект, през 2002 бе изготвено и представено предложение за отпускане на втора финансова помощ, с която да се осигури завършване на цялостната реставрация и експониране на паметника. Донорите проявиха разбиране, че реставрацията на стенописите – основния носител на високата културно-историческа стойност на паметника – не трябва да се отлага и че реставрацията на стенописите е задължително условие за пълноценното експониране на синтезирания образ на паметника, спасен благодарение на тяхната помощ.

Така през 2003 на БНК на ИКОМОС е възложено изпълнението на проекта “Реставрация на стенописите, експониране на интериора и екстериора и оформяне на околната среда на църквата „Св. Димитър” в Бобошево”.

През същата година са изработени проекти за консервационно-реставрационните работи и е завършен техният първи етап, включващ реставрацията на стенописите в наоса: укрепване на живописния слой, запълване на разрушения и направа на оформящи мазилки, извличане на соли, почистване на стенописите и ретуши.

В процеса на реставрацията са установени някои нови данни – стенописите от по-стария слой са локализирани само по южната стена; на това място са открити следи от пожар, който е повредил и двата слоя; освен това са установени височината, разположението и размерът на иконостаса и по-късните намеси по него.

В рамките на проекта за експониране на интериора и екстериора е изпълнено колоритното третиране на мазилките в преддверието и по фасадите и на видимите елементи от металната конструкция; демонтирани са двете късни стенописни пана от фасадите на църквата; изпълнени са някои основни елементи от околната среда.

Предстои да се довърши реставрацията на стенописите по западната фасада на църквата, експонирана в преддверието, да се изпълни окончателно проектът за оформяне на околната среда и да се осъществи проектът за реконструкция на иконостаса, в който ще се поставят копия от оригиналните икони (Владимир Цветков).

Проекта вече е реализиран.

 

 
Tags: Бобошево, Свети Димитър, стенописи
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments