December 29th, 2010

Свети Петър и Павел във Велико Търново


 
Collapse )
Collapse )Църквата е обявена за народна старина (ДВ, бр.69/1927 г.). Архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение (ДВ, бр.102/1964 г.) и художествен паметник на културата с национално значение (декл.писмо № 2586/05.07.1979 г.)Collapse )

ГАЛЕРИЯ 2007ГАЛЕРИЯ 2011