April 23rd, 2009

Света Петка/Параскева Таваличево

Collapse )Света Параскева /Петка/ Таваличево

Използвах хубавото време и в неделя отидох до кюстендилското село Таваличево. Църквата Света Параскева /Петка/ се намира вляво от главния път когато влизате откъм Горна Козница. Може да ви отвори свещеникът Стоил.


Интересна е старата част. Вероятно е от XVI- XVII век. Има апсида, две малки ниши певници на северната и на южната стена. 6.35 Х 3 м. Полуцилиндричен свод. Голямата нова църква отпред е от 1900 г. Обявена е за архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение (ДВ бр. 77/1968 г.) и за такъв от национално значение ( ДВ бр. 38/1972 г.).


ИМА стенописи!


ПОД мазилката!


Някога са направили предварително проучване , свалили са част от мазилката и отдолу се показали образи. Но по-голямата част още си стои отдолу. Не знам дали да се радвам или да се ядосвам. Може би по-скоро се радвам, защото има вероятност там да са запазени и други изображения и дори и по-добро състояние.

Ами вижте снимките.
Литература според статията в уикипедия:


  • Василиев, Асен - Художествени паметници и майстори образописци из някои селища на Трънско, Брезнишко и Кюстендилско. В: Комплексни научни експедиции в Западна България през 1957-1958 г., София, 1961 г., с.194;

  • Стойков, Г. - Култови и обществени сгради из Трънско, Брезнишко и Кюстендилско. В: Комплексни научни експедиции в Западна България през 1957-1958 г., София, 1961 г., с.116, 121 и 122;

  • Марди, В. - Бабикова - Научно мотивирано предложение за обявяване на църквата "Св.Петка" в с.Таваличево, Кюстендилско за паметник на културата. София, 1969 г., Архив НИПК;

  • Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. - Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г., с.30;

  • Енциклопедичен речник КЮСТЕНДИЛ А-Я, София, 1988 г., изд.БАН., с.637