Красимир Йовчев (medchurches) wrote,
Красимир Йовчев
medchurches

Categories:

Свети Димитър ПаталеницаЦърквата свети Димитър се намира в село Паталеница край Пазарджик.


На теория църквата е достатъчно известна, при това е реставрирана и в добро състояние, но въпреки това е сравнително рядко посещавана. Поствам като информация два текста - първият е от книгата на Бистра Николова "Православните църкви в българското средновековие"   via Terra byzantica :   Църквата „Св. Димитър", която повечето автори свързват със средновековния Баткун, сега е част от споменатото село ... Тя е кръстокуполна, с четири Г-образни подкуполни подпори. Петстенна апсида. Върху стълбовете лежи осемстенният барабан на купола. Междурамията са засводени полуцилиндрично и по-ниско от на­пречното рамо на кръста. На южната фасада — три високи и широки двустъпални ниши, съответстващи на вътрешното разпределение на пространството. На северната ниша в средата има 2 двустъпални ниши една над друга. В ни­шите — прозорци. През XIX в. пристроен притвор. Градежът е от камъни, ба­рабанът и сводовете на нишите — с тухли. Размери 9,20 x 7,60 м. Предполага се, че била преправяна три пъти. Първоначално имала мраморен под. При вто­рата преправка на северната стена бил направен отвор, ограден с два пиластъра отстрани. Подът бил от трамбована глина. През третия период придо­бива сегашния си вид.От реставрация са разкрити стенописите. В свода на олтара е разположено Възнесение Христово с апостолите, в долния регистър — църковните отци, в свода отляво на апсидата — Възкресение Лазарово, до него — Преображение Христово. В междуолтарните членения — дякони, мо­наси и епископи. От юг на олтара — „Тримата момци и огнената пещ (т. нар. „Пещ халдейска). На левия стълб пред олтара — Богородица Застъпница, на южния в западната част — св. Димитър. Върху стълбовете виждаме още св. Георги на бял кон, св. Ахилий Лариский, св. Никола. По отношение на датировката на сградата и стенописите има голямо разминаване. Според едно мнение храмът се датира от края на XIII — началото на XIV в., което е несъв­местимо с датировката на стенописите. Що се отнася до стенописите, то за едни те са ту от XI—XII, ту само от XII в. (Божков), но изглежда е по-правил­но становището, което ги поставя в началото на XIII в. (Мавродинова).Над­писите от църквата са гръцки, което безспорно отнася построяването й към времето, когато Баткун е част от епархия на византийската митрополия Филипопол. От тази църква, както се твърди в някои от публикациите, произли­за и един надгробен камък с надпис на гръцки: ,,....[от]Григорий Куркуа про[с-патарий] и дук на Ф[илипополис], инд.14,1091 [год.] За съжаление обаче в по­зоваванията основания за това твърдение липсват “ ....

Поствам също и информацията, която любезно ми беше предоставена от госпожа Стойна Кацарчева от Паталеница: Родопското село Паталеница се намира на 18 км югозападно от гр.Пазарджик в северните склонове на родопския рид Каркария. Изграждането и историята на църквата „Св.Димитър”са тясно свързани с историята на Баткун и Паталеница /в миналото са били две различни села ,а сега са обединени под името : Паталеница/, Едно от предположенията е че храма е построен да обслужва Баткунската крепост и селищата около нея. До 1956г храмът е бил действащ а след това затворен за археологични проучвания.Пръв я изследва Кръстъо Митяев. И в наши дни е запазен спомена от разкриването й: легендата гласи ,че когато турците настъпвали по тези места , с всеобщи усилия местните хора я потрупали с пръст, така била запазена и в последствие забравена поради дългогодишното ни робство.След случайното й разкриване,населението я разравя и възстановява.Първоначално е била наречена „Св.Кутрулещица”/куртолисала се,спасила се/,или заради намерена мраморна плоча с надпис:”Направи се от Григорий Куркуа протосватарий и дукс на Пловдив,1090г” По късно църквата привлича внимание и след проучването й се установява че е строена ХІ-ХІІ век.Божията обител бива боядисвана и рисувана неколкократно.Атанас Божков пръв разкрива красивите стенописи под няколко пласта мазилка.Могат да се видят части от около 70 библейски сцени и фигури ,които удивяват със своята оригиналност,цветове и форма: сестрата на Лазар от „Възкресението на Лазар”,”Възнесение Христово”,”Преображение Христово”,”Свети Георги”и неизвестни светци и фрагменти. Църквата е малка , кръстокуполна,без камбанария и с достроено по късно на западната страна удължение,изградена от камък, тухла и бигор. 

Прави впечатление фолклорният топос за църквата, която била заровена за да не попадне в ръцете на турците. Всъщност това е доста разпространен мотив. Малко гуглене веднага показва, че освен за Паталеница, подобни истории са били разказвани за Бельовата църква в Самоков, за църквата в с. Мала църква /бивше Сръбско село/, за свети Никола в с. Буковец, за църквата в с. Васильовци, за църквата в с. Лялинци. Така, че не трябва да приемаме легендата непременно за чиста монета, въпреки, че би могло в нея да има и частица истина. Във всеки случай определено не е била плътно закрита в купол от пръст като някоя тракийска гробница, иначе стенописите и биха могли да бъдат значително по-съхранени.

И сега разбира се малко снимки:


Ясно се виждат средновековната част вляво и възрожденският притвор вдясно. Вижда се, че покривът и куполът също са от Възраждането.

Влизаме вътре.

Първото впечатление, е че огромна. Второто, за съжаление е, че малко е останало от стенописите.

 


ГАЛЕРИЯ
Tags: Паталеница, Свети Димитър
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments