?

Log in

No account? Create an account

Средновековните църкви в България


Previous Entry Поделиться Next Entry
Средновековна църква в Камено поле
medchurches
 

Практически нищо не знаех за тази доста внушителна църква. Само това, че е каменна сграда с изпъкнала полукръгла апсида от източната страна.Покрита с равен двустрех покрив от каменни плочи. Паметник на културата от национално значение ДВ. бр. 90/1965 г. Не се стопанисва и е в лошо състояние.

Дълго ровене в Интернет освен една две снимки и потвърждение на това, че е в лошо състояние, нищо повече не ми даде. Така, че отидох да я видя.

Село Камено поле /ударение на О-то/ е се намира между Мездра и Роман и май още е към Роман, въпреки, че са правили референдум да се присъединят към Мездра. Много красива местност със ждрело, пещери и каменни фигури, а май съвсем близо до църквата имало и крепост. Но аз си бях дошъл за църквата.
Попитах едни момичета в центъра на селото и след кратко замисляне те се сетиха за "Пустата църква". Явно това е местното име.
Намира се на изхода на селото /откъм Роман/ като се завива надясно между двете групи полуразрушени стопански постройки на бившето ТКЗС.


Не се надявайте на път. При сухо време може и да приближите с колата през ливадата, при мокро вероятно е по-разумно да се поразходите пеша. Църквата е насред поляна край реката . Каменна постройка, заобиколена от  дървета и с ниска каменна ограда

Очевидно е пуста, изоставена, не се стопанисва и е в лошо състояние


Приближавайки се на входа виждаме повреден противовандалски надпис


За съжаление той не е помогнал много. Църквата е напълно опустошена и жестоко разкопана.


Руши се. В покрива и стените зеят дупки. Сантрачите ги няма, падат камъни. С две думи - доста обичайна картина.

Архитектурно представлява еднокорабна  църква с апсида полуцилиндричен свод. С обширен притвор. На източната стена на притвора са и единствените запазени незначителни останки от стенописи, вероятно от XVI век. Впрочем според Кр. Миятев е възможно и да са от XIV век.  Но са толкова унищожени, че просто не е ясно какво са изобразявали.
Жалко, вероятно е била много красива църква.

Същинската част е още по-зле. Там упорито са търсели заровено съкровище.

А наистина е била страхотна. Доста голяма на фона на останалите църкви от епохата и солидно градена.Нямаше какво да правя вече вътре. Огледах за още останки от стенописи, но нямаше. Само безброй графити, най старият от които беше от 1843 г.


Така, че излязох да поснимам отвън.

 Пообиколих, наслаждавах се на слънце и пасторални идилии

и продължих към следващата цел - църквата в Долна Кремена. Която се оказа пълно разочарование.

Епилог: Нямам идея как се казва църквата. Нямаше кого да попитам или какво да прочета. Докато пишех този постинг, намерих споменаване за следната статия Миятев, Кр. Църквата при Каменно поле – ГНМ, VІ, 1932-34, С, 1936, с. 267-274 Ако някой я е виждал - ще се радвам да сподели какво пише там.

Епилог 2: Може би някой ще попита при тези камъни и при тази жега - няма ли змии и гущери? Отговорът е - има и от едното и от другото, но бързо бягат и се крият.

  • 1
Странно. Не прилича на нещо от 13 век. Откъде са сведенията? И има ли някакви снимки на стенописите.

Ок, некропол от 13 век, но самата църква просто няма вид на нещо от тогава. То не че имаме кой знае колко неща запазени от 13 век, че да сравним - новата в Бояна, св. Петър и Павел, свети 40 мъченици и това е.

Нищо чудно да е имало стара църква на мястото, но сегашната едва ли. И в литературата никъде не се датира от 13 век.

Пустата църква

(Анонимно)
Виж какво открих в Уикипедия, там пише доста за историята на селото.Сега като го прочетох се сещам, че когато копаехме на Трапезица и 40 мъченици намирахме много бигор.Това е много лек камък, които е бил много удобен за строежа на сводове.За съжаление съм много слаб с църковната архитектура, защото интересите ми са в областа на тракийската археология, но не виждам причина да не вярвам на тези сведения.

"Бележит паметник на българското средновековие е и запазената до наши дни средновековна църква, известна сред местните жители с името "Пустата черкова". Отвън тя е интересна каменна сграда с доста изпъкнала полукръгла апсида от източната страна. Покрита е с равен двустрех покрив от каменни плочи, които лягат без корниз направо на стените. Изградена е от дялани пясъчници и варовици, споени с хоросан, като на места е употребен бигор. Стените имат дебелина около метър. Входът на църквата е от запад, а на южната стена има малък правоъгълен прозорец. Вътрешността е преградена по средата с една стена и врата, които отделят притвора от наоса. И двете части на църквата са покрити с полуцилиндричен свод от бигор, който ляга направо на северната и южната стена.

В първите години след османското робство в църквата е имало запазени стенописи, но днес те съвсем са изчезнали поради недобро стопанистване и вандалски набези на иманяри. През 1932 г. академик Кръстю Миятев посещава църквата при с. Камено поле и все още намира остатъци от стенописите, въз основа на които се прави и нейната датировка. Строежът и стенописите на тази църква сочат определено към 14 век. Това личи от богатата колоритна гама, където преобладава синьо, малиново, охрово, бяло и зелено-цветове, типични за тогаващните художествени школи. Начина на моделиране образите, реализмът в предаване формите на планините и предметите могат да намерят успоредници само между стенописите от средата на втората половина на 14 век у нас.

Като съдим по грижливия градеж на каменополската църква, по нейните изискано направени художествени стенописи, а също така и по изобразените царски ликове, трябва определено да кажем, че те са дело на големи майстори, които са били в тясна връзка със столичното изкуство на Търново. Това говори за сравнително високото място, което е заемало Камено поле през 14 век, а оттам и за високата култура, интелигентност и материални възможности на неговите жители."

Re: Пустата църква

Да, но колко еднокорабни църкви с полуцилиндричен свод знаеш от 13 век? От 15-17 век всички са такива и само запазените са десетки . Ако наистина има запазени стенописи, тогава може би ще може да се правят някакви изводи. Обаче сигурен ли си, че са свалени и са във Враца?

  • 1