?

Log in

No account? Create an account

Средновековните църкви в България


Previous Entry Поделиться Next Entry
Свети Никола Туден
medchurches


Карта от WIKIMAPIA

Вчера посетих старинната църква в село Туден, Годечко. Не знаех почти нищо за нея освен, че имало надпис, че е строена през 1400 г. За съжаление беше заключена и не можах да вляза, а надписът е на западната стена, най вероятно над вратата.

Не съжалявам кой знае колко, защото за мен основната примамка са стенописите, а там стенописите са "наивистични", което в превод означава "рисувани от самоук зограф и лишени от художествени качества" и при това са късни. Иначе хубаво е, че нещо ремонтират. Примерно пътечката е нова.

Единствената информация намерих на този сайт и я препоствам за всеки случай:


Намира се в центъра на селото. В миналото е използвана като гробищна църква. Състои се от 2 части: стара и нова. Старата част е еднокорабна, едноабсидна с полуцилиндричен свод. Тя е строена в 1400. И двете и части са покрити от общ двускатен покрив. Църквата е леко вкопана в терена. Градена е от дялани къмъни, споени с хоросан. На много места личат преизползвани материали от по-ранен градеж: бигорни камъни, за рамка на прозореца в олтарната абсида е използвана част от каменен кръст и др. Варовиковата пластична украса, характерна за възрожденския период е вмъкната само на места. Стенописите са наивистични, а иконостасът е комплуктуван от различни по време и стил части, някои от които датират вероятно преди преустройството на църквата през 1845.

Повечето от иконите му са пример са възрожденския наивизъм. По-изискана изработка имат иконите от царските двери изработени в стила на югозападнобългарските школи през ХІХв. От надписа върху западната стена става ясно, че църквата е строена през 1400, иконите са обновени през 1812, а между 1843 и 1845 сградата е цялостно ремонирана. Надписът дословно гласи:

"Да се знае кога е напред правена тая църква, когато обладаха турците Бъргария в лето Господне 1400. Тогава се направи тая църква за три дни. Говедар я правил. После дойде време на 1812. Тогава поднови икони чорбажи Рано от Туден. Правил ги е скришом на кошари, та (никой не е знаел?). От турско зло тогда обесиха (владиката) в Пирут и един калугер стогърец и 18 души човеци. Па дойде време 1843 та поднови църквата на Рано син майстор Стефан сос майстор Бранко, когато дигнаха глава пирутчани против турците, та га излезоха кърджалии; та правеха църквата до обед, а обед бегаха та се криеха от кърджалии и майстор Стефан и син му Рангел, Георги и Янко - брат му и син му Петър Йоан, Стана, Стефановица и Стамена. В лето господне 1845."

В ръкописа "Повествование за страдание болгари" от 1821 се споменава, че през тази година са били обесени епископ Милетий в гр.Ниш и един калугер - Йоасаф от Хилендарския манастир в Пирот, като вероятно за тези събития става дума в надписа. Това е времето непосредствено след Гръцкото въстание, когато османските власти репресират цялото християнско население на империята и особено духовенството.

 

Т.е. надписът е от 1845 г. Малко съм скептичен относно достоверността му за датата на построяване на сградата /1400г./, защото други възрожденски надписи пишат страшни глупости на тази тема, но все пак не е и невъзможно наистина да е от тогава. Между другото някакво изследване, наречено „Надписи в черквата на село Туден, Годечко" срещнах като заглавие, но не мога да го намеря като текст, а там може и да са изяснени нещата.

ГАЛЕРИЯ


 


 
текст